Gerard Heuvelman

Gerard Heuvelman kan vanuit diverse rollen en op verschillende niveaus expertise leveren bij flexibilisering van kosten, strategische herorientering en de noodzaak om bedrijfsmatiger te werken.

Gezondheidszorg

organisatieadvies

Het opzetten van een doelorganisatie met een haalbaar migratiepad. Met doelmatiger werken, samenwerken, terugdringen van overhead als veelvoorkomende thema’s. Daarbij practisch te werk gaan.

Onderwijs

interim management

Implementeren van een nieuwe organisatie, kwartier maken en in gestuctureerde vorm overdragen aan de opdrachtgevende organisatie. Succesvol in organisaties met relatief weinig expertise.

Blokje 3

shared services

Het realiseren van een Shared Services geeft veel mogelijkheden tot besparen en waardeverbetering. Het is een proces met vele valkuilen. Voorkom teleurstellingen.

ervaring in profit sector

All-round finance manager bij TNT, een beursgenoteerde organisatie in de transportsector. Succesvolle implementatie van shared services. Changemanager voor kostenbesparingsoperaties.

opdrachten in non profit

Management consulting en interim management in grotere instellingen voor onderwijs en gezondheidszorg met als oogmerk kosteneffectiviteit. Succesfactoren eerlijkheid, transparantie en koersvastheid.

adviesopdrachten

  • Vorming van een concernbrede ondersteunende dienst voor Lentis, een instelling voor geestelijke gezondheid en ouderen zorg.
  • Advies herstructurering De Ambelt, instelling voor speciaal onderwijs.

interim-opdrachten

  • interim directeur van de ondersteunende dienst van Lentis met besparingsopdracht
  • implementatiemanager Phebe, een shared system voor de personeelsadministratie van 4 gezondheidsinstellingen.